Hjem»Januar 2017»Hvad siger krystalkuglen for 2017?

Hvad siger krystalkuglen for 2017?

0
Delt
Pinterest Google+
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/1/5/3/connecttravelmagazine.dk/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4383 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/1/5/3/connecttravelmagazine.dk/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 4383

CWTs krystalkugle, den årlige rapport ’Global Travel Price Outlook’, har talt: 2017 bliver præget af usikkerhed. Rapporten gennemgår udviklingen inden for både fly, hotel, billeje, møder og events, hvilket gør den særligt nyttig for travel managers i planlægningen af budgetter og dette års rejseprogrammer.

 


 

De store linjer siger ’usikkerhed’

2016 var med kun lidt over 3 % i global vækst et temmelig trægt år. Afmatningen kombineret med skelsættende begivenheder som Brexit samt det amerikanske valgresultat i 2016 vil uden tvivl blive båret ind i 2017 og sætte sine spor, både for de udviklede økonomier og for vækstmarkederne. Overordnet set er forventningen øget økonomisk usikkerhed kombineret med en vis stagnation og afventende adfærd.

Udviklingen i verdensøkonomien går hånd i hånd med udviklingen i olie- og råvarepriser. Men selvom oliepriserne steg svagt i første kvartal af 2016, blev det generelle prisniveau i 2016 alligevel holdt nede af lave råvarepriser og stagnerende vækst på centrale markeder. Inflationen er ekstremt lav over det meste af verden på trods af pengepolitiske tiltag i den vestlige økonomi – i Japan, Europa og USA. På vækstmarkederne fortsætter centralbankerne med at bekæmpe inflation og svækkede valutaer ved at hæve renteniveauet. Hvis de tendenser fortsætter, vil den samlede globale inflation formentlig holde sig på ca. 4% i 2017, hvilket er uændret i forhold til 2016.

 

Global BNP-udvikling 2015-2017

krystalkuglen-cwt

(Kilde: International Monetary Fund, World Economic Outlook Update, April 2016)

 


 

Verdensøkonomien – de største risici

CWTs trendrapport fremhæver seks områder, der rummer de største trusler for verdensøkonomien i 2017.

 • Vækstmarkedernes tilstand. Økonomerne holder et vågent øje med Kina, hvor det politiske regime forsøger at vende kinesisk planøkonomi til markedsøkonomi. Indien er en stor, men stadig ret usikker økonomi, da der også her skal reformer til for at skabe balance og stabil fremdrift. Både Rusland og Brasilien oplever recession, og det mest sandsynlige er, at de i 2017 vil være under fortsat pres.
 • Turbulens på de finansielle markeder. De finansielle markeder oplevede i starten af 2016 store omvæltninger. Og selvom de synes mere stabile i dag, er de stadig sårbare over for økonomiske og politiske rystelser.
 • Terrortrusler og geopolitiske strømninger. Overalt i verden synes terroren at presse sig på. Tæt på i Paris, Bruxelles, Berlin – længere væk i Asien, Mellemøsten og Afrika. Politiske strømninger og beslutninger som følge af terrortruslen vil have stor indflydelse på verdensøkonomiens udvikling i 2017. Også internationale krigshandlinger, undtagelsestilstande og flygtningestrømme vil påvirke økonomiske og politiske balanceforhold i verden.
 • Brexit og EU. Der er stor usikkerhed omkring de længerevarende konsekvenser af Storbritanniens udmeldelse af EU. Følger andre lande efter? Vil det få grundlæggende indflydelse på de økonomiske forhold både internt i Europa og i Europas forhold til resten af verden?
 • Amerikansk økonomi. Hvad sker der efter Trumps indflytning i Det hvide Hus? Ingen ved, hvilken konsekvens, en ny politisk dagsorden i USA vil få for verdens største økonomi, og for verdensøkonomien, med amerikanske handelsbarrierer, nye venner, fjender og politiske kovendinger. Både opportunister og dommedagsprofeter vil følge og analysere hvert af Trumps skridt nøje.
 • Hvis de lave oliepriser fortsætter, vil det få negative konsekvenser for de olieproducerende lande, hvoraf mange er udviklingslande og fattige i forvejen, og på miljøsiden undergraves incitamentet til at erstatte fossile løsninger med vedvarende energi.

 


 

Tendenser for travel managers

En nærlæsning af CWTs trendrapport for 2017 byder på spændende information for travel managers omkring prisudviklingen inden for fly, hoteller, billeje samt møder og events.

Samlet set forventes priserne for luftfartselskaberne at stige ca. 2,5 % i 2017 – på nogle markeder kan de dog falde til under 2015-niveauet. Denne tendens er båret af de lave oliepriser.

Generelt er flyselskaberne blevet bedre til at opkræve ekstraomkostninger. Disse omkostninger udgjorde i 2015 7,8 % af deres omsætning, en stigning fra 6,7 % i 2014. Den udvikling gør, at det som virksomhed bliver vigtigt at holde styr på data og rejsepolitikker, da det er forudsætningen for dels at kontrollere ekstraomkostninger, dels at give travel manager’en noget at forhandle med.

Lavprisselskaberne vinder måske terræn på mange markeder, men på virksomhedsmarkedet i Asien vil de få det svært, da man hér lægger stor vægt på topkvalitet og -service. Større flyselskaber, som tilbyder lavprisløsninger, gør det gennem en multibrand-strategi – fx gør Singapore Airlines’ Tiger Air det muligt at holde høje priser for Singapore Airlines’ kerneydelser.

 

 

Mere kreative hoteller

Den helt store tendens på hotelmarkedet er konsolidering. De store kæder køber op og bliver endnu større, og spekulationerne går på, at det er for at ruste sig mod den konkurrence, der de seneste år er opstået bl.a. fra deleøkonomiens darling, Airbnb. Fordelen ved de større kæder er forbedrede loyalitetsprogrammer, bedre og mere direkte bookingmetoder etc. Og fordelen ved den øgede konkurrence fra de mere alternative hotelløsninger som Airbnb er, at hotellerne tvinges til at være mere kreative i deres tilbud over for forretningsrejsende med udbyggede ydelser inden for fx roomservice, vaskeri, sikkerhed etc. Men selvom hotellerne lige som flyselskaberne prøver at indføre ekstraomkostninger, der kan finansiere de kreative tiltag, har hotellerne mindre succes på dette område – fx er det i dag umuligt at opkræve ekstra for fx wi-fi.

Samlet set forventes hotelpriserne at stige i samme takt som flypriserne med ca. 2,5 % – mest i Nordamerika (4 %), mindst i Østeuropa, hvor der kan ske et fald (-2,4 %).

 

Biludlejning under pres

Den stærke konkurrence inden for biludlejning har låst prisniveauet helt fast i et marked, hvor teknologi og nye app-løsninger gør det lettere at tjekke ind og ud, kontrollere brændstoføkonomi etc. Også på dette marked skal de klassiske udbydere lære at navigere i forhold til de nye deleøkonomi-tilbud – hér fra fx Uber og Lyft. Også selvom Uber på visse markeder har fået nakkedrag af den lokale lovgivning.

 

Møder og events

I Europa er der generelt stor fokus på budgetter og rejsepolitikker. Det bliver også mere og mere udbredt med online-møder, en tendens der også understøttes af den øgede terrortrussel, der får virksomheder til at tænke i sikkerhed, hvilket vil sige ’hjemme’ eller møder lagt på andre lokationer og via andre indfartsveje end de gængse. Omkostninger til møder og events forventes at være uændret fra 2016 til 2017.

I Latinamerika gør den økonomiske krise, at omkostningerne formentlig vil falde med ca. 10 % pr. mødedeltager pr. dag. Her er det særligt Chiles, Colombias og Perus svækkede økonomier, der trækker ned, og i Brasilien giver det øgede udbud af faciliteter, opført i forbindelse med de Olympiske Lege i 2016, faldende priser.

 


 

Anbefaling: Vent, se – og klø på!

Opskriften på succesfuld rejseplanlægning og -budgetlægning er at holde fokus på tilpasningsevne og fleksibilitet. ”Vent og se” betyder i 2017 “vent, se – og klø på”, hvis du skal kunne bevare eller forbedre dit program.

 1. Analysér data Hold øje med ændringer i isolerede markeder og industrier. Benyt forskellige informationskilder, så du kan optimere dit datagrundlag
 2. Hold godt øje med de største markeder og leverandører Find de mest oplagte muligheder, og udnyt dem – men foretag også en risikoanalyse
 3. Vær klar til at ændre dit program radikalt Kan en leverandør mindre fx øge din forhandlingsstyrke? Overvej alternativer, og behold din fleksibilitet over for leverandører, så du kan tilpasse dig ændrede markedsforhold
 4. Tjek din it-værktøjskasse Det rigtige værktøj kan gøre underværker for din evne til at styre dit program – tænk i bookinger, overblik og produktivitet
 5. Få opbakning fra de rejsende Det er nemt at slække på rejsepolitikker, når det går godt. Men i trangere tider, er det nødvendigt at stramme op. Overvej alternative metoder til at få de rejsende til at bakke op omkring programmet.

 


 

Vil du vide mere?

Læs hele CWTs rapport her.

Tidligere artikel

Udsigt til møder og events i 2017

Næste artikel

Paris – mon amour