Hjem»August 2016»Sådan får du størst udbytte af forretningsrejsen

Sådan får du størst udbytte af forretningsrejsen

0
Delt
Pinterest Google+

I CWT er der stor fokus på at samle viden om kundernes adfærd og behov. Det giver et utroligt godt – og nødvendigt – afsæt for hele tiden at kunne udvikle og tilpasse de services og den rådgivning, man tilbyder. Tilfredse kunder betyder nemlig alt for en servicevirksomhed som CWT. Senest har CWT således spurgt hele 10.000 rejsende ud om deres færden i forretningsmæssig øjemed. Det er der kommet en rapport ud af – ’Værdien af forretningsrejsen set med den rejsendes øjne’, og her kan du læse mere om resultaterne.

En forretningsrejse kan have forskelligt formål, og overordnet set, går 31 % af rejserne til kundemøder, 21 % til teammøder, og 13 % har træning og uddannelse som fokus.

CWT har i undersøgelsen fokuseret på og spurgt ind til udbyttet af rejsen, dvs. bedt respondenterne om at vurdere, om de fik det ud af rejsen, de havde planlagt og forventet. ’Udbytte’ er naturligvis et meget vidt begreb, men CWT fandt frem til nogle helt klare faktorer, der er bestemmende for, om rejsen bliver vurderet negativt eller positivt, og bruger man som rejsende den viden, er det faktisk muligt at påvirke udfaldet – dvs. om tommelfingeren kommer til at vende opad i et ’like’, eller om den skal vende nedad og give en sur smiley.

Overordnet set er stemningen dog god, idet 88 % af alle rejser bliver vurderet til at være udbytterige. Det, der kan vende den, er især seks forskellige faktorer:

 

Antallet af planlagte møder i løbet af turen

Hvis du kun skal nå et enkelt møde på en forretningsrejse, viser undersøgelsen, at 81 % af turene bliver vurderet positivt. Men hvis turen indeholder fx seks eller flere møder, stiger tilfreds-heden til et godt stykke over 90 %. Kun ca. 8 % er lunkne eller negative, når der er planlagt mange møder, mens den stemning prægede hele 19 % af dem, der kun havde et enkelt møde i kalenderen. Det vil sige, at jo mere du kan nå på turen, desto mere positivt vil du vurdere udbyttet. Måske ikke overraskende, men værd at tage med, når du skal planlægge en forretningsrejse – er der mulighed for at lægge et par ekstra møder ind, nu du alligevel er der?

 

Tid tilbragt i møde

Måske tænker du, at lange møder er kedelige og spild af tid. Ikke desto mindre viser inputtet fra de 10.000  forretningsrejsende, at det er den direkte vej til utilfredshed at rejse ud til et møde, der bare varer en times tid eller mindre. Næsten 30 % vender tommelfingeren nedad efter sådan en tur, og heraf er 11 % stærkt utilfredse. Men varer mødet bare 2-4 timer, er resultatet et helt andet, så synes kun ca. 3 %, at turen var helt spild af tid.

 

Turens længde

Der er en vis sammenhæng mellem turens længde og hvor tilfreds, den rejsende er med udbyttet. At fare ud og hjem samme dag efterlader godt 16 % lidt eller temmelig utilfredse – heraf tilhører 3 % de meget utilfredse. Den rigtigt utilfredse andel er dog ret konstant, selvom turen bliver længere, men til gengæld falder andelen af de lunkne holdninger fra ca. de 13 % på lynturen til ca. 7 %, hvis turen er på fem dage eller mere. Det kan til dels skyldes, at de lange ture planlægges i bedre tid – derfor er der længere tid til forberedelse, end hvis det er en endagstur, der ofte bestilles i sidste øjeblik. Planlægning øger naturligvis udbyttet.

 

Forhåndsbooking

Planlægning giver ro til forberedelse. Og forberedelse er en vigtig forudsætning for succes. Ikke overraskende er tilfredsheden med udbyttet af en forretningsrejse derfor markant lavere, hvis den er blevet booket i sidste øjeblik. Hver femte, 21 %, af de rejser, der er kommet i stand mindre end tre dage inden afgang, bliver anset for at være mindre vellykket i en eller anden grad. Til gengæld er der ikke så stor forskel mellem at have booket rejsen bare 3-7 dage i forvejen og mere end to uger – her er mellem 3 og 2 % temmelig utilfredse, og de lunkne udgør 13 % hhv. 10 %. Konklusionen her er, at det kun er en rigtig dårlig idé at være ude i allersidste minut – alt derover er ganske OK.

 

Typen af rejse

Indenrigsrejser er de værste. Her scorer 14 % lavt eller middelmådigt. Lidt lysere ser det således ud for udenrigsrejser og de lange, oversøiske ture, der slipper med 12 % hhv. 9 % nedadvendte tommelfingre. Sammenhængen er formentlig igen her, hvornår bookingen er foretaget og dermed muligheden for at opnå tid til forberedelse. De lange ture bliver typisk booket længere tid i forvejen end de korte.

 

Chef eller menig

De mest utilfredse forretningsrejsende er dem med færrest stjerner på skuldrene. Her, i den menige gruppe, synes man i godt 15 % af tilfældene, at rejsens udbytte er mindre vellykket. Så snart der står manager på visitkortet, falder utilfredsheden til bare 11 % – og allerbedst synes man forretningsrejsen er, hvis niveauet hedder ’director’. Til gengæld falder tilfredsheden helt i toppen, hvor 11 % af turene skønnes at have et for lavt udbytte. Det sidste hænger efter al sandsynlighed sammen med det større rejsepres, der er på den øverste ledelse, og dermed antallet af bookinger i sidste øjeblik, der som bekendt ikke giver meget tid til forberedelse.

 

De neutrale

Der er også nogle faktorer, der er helt ligegyldige for, om en forretningsrejse anses for at være en succes eller ej. Mænd og kvinder scorer ens. Om du rejser sammen med en kollega eller alene har heller ingen betydning. Hvor ofte du rejser til en given destination er også uden betydning, ligesom hvor du kommer fra. Alle disse faktorer har undersøgelsen afdækket, og de har ingen indflydelse på, hvordan du bedømmer udbyttet af en forretningsrejse.

 

Konklusion – tid og effektivitet

Den helt overordnede, sammenfattende konklusion på CWTs analyse omkring værdien af en forretningsrejse hedder således tid. Sørg for at have tid. Tid til forberedelse af det enkelte møde, tid til at nå agendaen igennem på mødet, og muligheden for at bruge tiden på stedet så effektivt som muligt, dvs. at få lagt mange touch-points og møder ind i kalenderen, når du nu er der. Er de faktorer tilgodeset, er sandsynligheden for en succesfuld forretningsrejse allerstørst.

God tur!

Tidligere artikel

Derfor skal du altid bestille rejsen hos dit erhvervsrejsebureau

Næste artikel

Konkurrence med Air France og KLM – vind et Supergavekort på 1.000,- kr.