Hjem»Connect 03 2015»Vi har alle et ansvar

Vi har alle et ansvar

0
Delt
Pinterest Google+

 

Social ansvarlighed og bæredygtighed er noget, der bliver taget alvorligt hos CWT. Responsible Business er en del af virksomhedens DNA – en strategisk del af forretningen. I 2012 startede CWT en dedikeret indsats for at skabe fokus på ansvarlighed – et skridt på vejen var at underskrive FNs Global Compacts ti principper.


 

2015 – godt på vej

I år har CWT udgivet sin tredje rapport om social ansvarlighed hos CWT, også kaldet Corporate Social Responsibility eller bare CSR. Det er et brændende ønske at se et fremskridt i arbejdet med de CSR-initiativer og -prioriteringer, der skal gøre både forretning og medarbejdere endnu mere socialt ansvarlige og understøtte bevidstheden om CWT som en etisk, mangfoldig, inkluderende og ansvarlig virksomhed.

CWT fik i år som en anerkendelse af sit arbejde tildelt ’Ecovadis Silver level’ for sine resultater. EcoVadis er en førende international CSR rating-virksomhed, der udvikler globale CSR scorecards med ratings, der hjælper virksomheder med at vurdere, hvordan de skal håndtere de mange facetter omkring CSR-rapportering.

Eco-attitude

Et af målene for arbejdet med social ansvarlighed er, at alle CWTs medarbejdere skal have ’eco-attitude’. Derfor startede CWT i år en intern kampagne kaldet ’eco-attitude’. Ønsket med denne kampagne er at få alle medarbejdere til at tænke på miljøet og skabe intern fokus på, hvordan man kan tilgå miljømæssige udfordringer i sin dagligdag.Initiativerne har blandt andet været at lave et globalt, online træningsforløb for CWTs medarbejdere, at arbejde for at skabe en papirløs arbejdsplads og ikke mindst have fokus på at minimere CWTs CO2-udslip.

En ansvarlig uge

Som noget helt nyt har hele CWT i år afholdt en ’responsible business week’ i august med involvering af alle medarbejdere fra nord til syd og øst til vest. En uge med fokus på social ansvarlighed gav mulighed for at tilskynde alle i CWT til at huske på at agere ansvarligt – også på jobbet. Og det kan være lige fra at tage cyklen i stedet for bilen, til at en kunderådgiver støtter kunden i bestræbelserne på at rejse mere ansvarligt.

 

Indført Eco-attitude i CWT Globalt

1. Kør sammen på arbejde. Brug offentlig transport, cykel eller gå

2. Print på genbrugspapir. Print på begge sider. Print kun det mest nødvendige

3. Sluk din computer og skærm, når du forlader dit skrivebord

4. Sorter dit affald; flasker, papir, pap etc. Genbrug det som er muligt; batterier, computer etc.

5. Sluk lyset, når du forlader et rum. Lad være med at tænde lyset, hvis der er nok dagslys

 


 

 

I Danmark har CWT derfor også fokus på, hvordan små ændringer i hverdagen kan have stor betydning for klima og miljø. HR-konsulent Rikke Lyse, der er involveret i CSR i CWT Danmark, fortæller:

I CWT globalt er der stor fokus på social ansvarlighed. I Danmark har vi iværksat flere initiativer, der sætter fokus på at tænke på miljøet, og vores kontor ligger i en meget miljøvenlig bygning, hvor der er tænkt på alt fra genbrug af vores papir i hele huset, økologisk frokostordning og solceller på vores bygning. Alligevel er der altid steder, hvor små ændringer kan have stor værdi – for eksempel har vi haft fokus på, at vi skal tage trappen i stedet for elevatoren, drikke vand fra hanen i stedet for at købe flaskevand, tage det offentlige, cykle eller køre sammen til arbejde og ikke mindst støtte op om vores interne initiativ, CWT Good Vibes, hvor vi arbejder med velgørenhedsprojekter i nærområdet.”

Tidligere artikel

Mere end en taxa – næsten en ven

Næste artikel

Portugals to smukkeste byer – rammen for dit næste arrangement